Prima fază, “Analiza situației curente” pornește de la identificarea viziunii și misiunii firmei, urmărindu-se identificarea strategiei prezente şi trecute, Cu scopul de a constata Dacă aceasta corespunde condițiilor prezente și viitoare și Dacă EVENTUELLE strategia trecută și CEA folosită în prezent trebuie menținute, corectate sau schimbate. Tot în cadrul acestei Faze se face o diagnoză a performanțelor anterioare și prezente, pentru a putea aprecia Dacă strategiile aplicate au dat rezultatele așteptate. În acest SCOP se folosește un sistem de indicori: gradul de profitabilitate, gradul de îndatorare, de recuperare a creanțelor etc. În a doua fază, «examinarea perspectivelor», pe baza concluziilor obținute în prima fază și a anlizei Mediului extern al firmei și a Mediului Intern al acesteia se stabilește un set de obiective PE Termen lung. Astfel de obiective PE Termen Lung precizează produsele care vor fi fabricate, piețele de desfacere, costurile, lansarea de produse Noi, termenul de recuperare a investițiilor, acțiunile cu caracter social, mărimea profiturilor, perioada de realizare a obiectivelor etc. Faza a Treia, “stabilirea alternativelor strategice şi compararea Lor” sont ca obiect elaborarea mai multor Alternative pentru strategii, comparzone acestora și adoptarea strategiei prévenant drept cea mai potrivită pentru perioada viitoare. Analiza diferitelor alternative strategice trebuie să țină seama de gradul de fezabilitate a acestora, de limitările impuse de situația existenței resurselor, de posibilitățile de extindere a afacerilor, de capacitatea de a înfrunta riscurile inerente. Faza a Patra, “implementarea strategiei adoptate «presupune adoptarea tuturor măsurilor Care să permită Valorificarea la Maxim a strategiei adoptate, Atât prin definirea clară a strategiilor funcționale (strategii de producție, strategii de costuri, strategii de piață, strategia resurselor umane etc.) Cât și prin Aplicarea măsurilor tehnico-organizatorice privind instituționalizarea strategiei. Implementarea strategiei sont loc prin programe, bugete și proceduri. Faza a cincea, “Evaluarea și controlul strategiei” presupune, în esență, analiza și urmărirea prin controale operative a componentelor strategiei care nu funcționează în mod corespunzător sau care împiedică Aplicarea EI și, PE această bază, luarea măsurilor pentru eliminarea Lor. Evaluarea strategiei și controlul trebuie să aibăun caracter Activ și Operativ, Concluziile desprinse necesitând a fi urmate de măsuri tehnico-organizatorice de corectare a strategiei, Dacă este cazul, sau de înlăturare a lipsurilor constatate.