Opis modelowanego obiektu 22.2. Sparametryzowany modèle ogrzewanego pomieszczenia 22.3. Modèle ogrzewanego Budynku – zjawiska cieplne 22.4. Modèle instalacji commandant – zjawiska cieplne i hydrauliczne 22.5. Sparametryzowany modèle kotła23. Zastosowanie prostych modeli 23.1. Wprowadzenie 23.2. badanie Dynamiki obiektów 23.3. Układy Regulacji CZĘŚĆ V [1] Czemplik A., prezentacje do wykładu i Opisy ćwiczeń na stronie www [2] Czemplik A., MODELE Dynamiki układów fizycznych dla Inżynierów, WNT, Warszawa 2008 (ibuk) [3] “Scilab i MATLAB-Podstawowe zastosowania inżynierskie” (DBC) Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclaw ławskiej, DBC, Wrocław 2012 [4] “praktyczne Introduction do opisu, analizy i symulacji Dynamiki obiektów” (DBC), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław ławskiej, DBC, Wrocław 2012 [5] analiza i symulacja układów Dynamiki na przykładzie cieplnych obiektów, hydraulicznych, elektrycznych i Mechanicznych (Rękopis) [6] METODOLOGIA symulacyjnych Badań Dynamiki obiektów z zastosowaniem pakietów MATLAB i Scilab (Rękopis) ZADANIA24. Formy modeli 24.1. Klasyfikacja modeli i Podstawowa Analiza 24.2.

Interpretacja charakterystyk 24.3. Przekształcanie formy modeli 24.4. MODELE złożone25. Obiekty jednorodne 25.1. Odpowiedzi czasowe 25.2. Własności układów elementarnych26. Paramétrie charakterystyk częstotliwościowych 26.1. Układy Elektryczne 26.2. Układy mechaniczne27. Przepływ cieczy przez zbiorniki 27.1. Wypływ cieczy ze zbiorników o diffĂŠrents kształtach 27.2.

Zbiorniki o diffĂŠrents kształtach w kaskadzie 27.3. Przepływ przez kaskadę niewspółdziałającą 27.4. Przepływ przez kaskadę współdziałającą 27.5. Układ Trzech zbiorników28. Układy z ogrzewaniem 28.1. Przepływ ciepłego (zimnego) Medium 28.2. Ogrzewanie (chłodzenie) elementu 28.3. Modèle zastępczy układu cieplnego 28.4. Przepływ i podgrzewanie29. Ruch i napęd 29.1. Kierunek ruchu i Punkt Odniesienia 29.2. Napęd ELEKTRYCZNY 29.3.

Elementy hydrauliczne 29.4. Paramétrie ruchu30. Symulacja 30.1. paramétrie symulacji 30.2. Analityczne rozwiązania i symulacyjne31. Egzamin 31.1. egzamin z teorii 31,2. Egzamin z “obiektów” BibliografiaSkorowidz Literatura uzupełniająca 1) fermer, Frederick, Newell; Modélisation et analyse de systèmes dynamiques, Jon Wiley & Sons, 2012 2) Campbell, Chancelier, Nikoukhahng; 2) modélisation et simulation dans Scilab/Scicos avec ScicosLab 4,4; Springer 20103) Tutoriels de contrôle (U. Michigan), w tym przykłady modeli: Tempomat, silnik DC, zawieszenie, wahadło, samolot, Kulka na Belce 4) marcinkowski L.; Numeryczne rozwiązywanie równań rózniczkowych, Uniwersytet Warszawski, 2011 3. MODELE operatorowe 3,1. Rachunek operatorowy 3,2.

Transmitancje Laplace`a 3,3.